Công ty Whattax chi đào tạo nghề mới cho lao động nữ có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Công ty Whattax chi đào tạo nghề mới cho lao động nữ có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Nếu như: Công ty Whattax là công ty sản xuất mũ bảo hiểm sử dụng lao động nữ 75%. Công ty mở thêm sản xuất giầy thời trang và lao động nữ phải đi đào tạo nghề mới

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?