Công ty WhatTax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

Công ty WhatTax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? Nếu như: Công ty WhatTax ký hợp đồng lao động với chuyên gia người nước ngoài, trong năm có chi một khoản tiền học cho con của chuyên gia người nước ngoài để học lớp 8 tại Việt Nam

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?