Công ty Whattax phải nộp các loại báo cáo thuế GTGT; TNDN... và thời điểm nộp các loại báo cáo thuế khi cơ quan thuế đến kiểm tra Công ty Whattax ?

Công ty Whattax phải nộp các loại báo cáo thuế GTGT; TNDN... và thời điểm nộp các loại báo cáo thuế khi cơ quan thuế đến kiểm tra Công ty Whattax ? Nếu như: T4/2018 Whattax tiến hành giải thể và đã nhận được quyết định kiểm tra vào T6/2018.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?