Công ty TNHH Whattax tư vấn kế toán, kiểm toán có chức năng kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các Công ty. Cơ quan quản lý thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của các Công ty thấy hồ sơ không chính xác nên yêu cầu giải trình hồ sơ.

Công ty TNHH Whattax tư vấn kế toán, kiểm toán có chức năng kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế cho các Công ty. Cơ quan quản lý thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của các Công ty thấy hồ sơ không chính xác nên yêu cầu giải trình hồ sơ.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?