Giám đốc và kế toán trưởng của các công ty trực thuộc của tập đoàn bán lẻ Whattax không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng?

Giám đốc và kế toán trưởng của các công ty trực thuộc của tập đoàn bán lẻ Whattax không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng? Nếu như: Công ty bán lẻ thuộc tập đoàn bán lẻ Whattax có thành lập nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?