Công ty WhatTax kê khai quyết toán thuế TNCN?

Công ty WhatTax kê khai quyết toán thuế TNCN? Nếu như: Công ty WhatTax chi trả lương cho nhân viên của tháng 11 và tháng 12 năm trước vào quý 1 năm sau.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?