Nhân viên Công ty WhatTax có khai giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN?

Nhân viên Công ty WhatTax có khai giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN? Nếu như: Nhân viên Công ty WhatTax có chị gái năm nay 35 tuổi không có gia đình và không có con bị bệnh hiểm nghèo, và nhân viên Công ty WhatTax là người nuôi dưỡng trực tiếp.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?