Nhân viên Công ty WhatTax có khai giảm trừ gia cảnh đối với bản thân khi quyết toán thuế TNCN cả 12 tháng của năm, nếu hoàn thuế TNCN?

Nhân viên Công ty WhatTax có khai giảm trừ gia cảnh đối với bản thân khi quyết toán thuế TNCN cả 12 tháng của năm, nếu hoàn thuế TNCN? Nếu như: Nhân viên Công ty WhatTax ký hợp đồng lao động và nhận lương mức lương 20 triệu/tháng vào tháng 4 của năm, hàng tháng công ty khấu trừ thuế TNCN và có tiền thuế TNCN nộp thừa trong năm.

# Tên tệp Kích thước
  5000 đ
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán

Tài liệu liên quancontact us
1
Bạn cần hỗ trợ?