Công ty Whattax trích lập quỹ dự phòng tiền lương để tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Thuế thu nhập doanh nghiệp |

Công ty Whattax trích lập quỹ dự phòng tiền lương để tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Nếu như: Công ty Whattax có mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. ...

Tải về
# Tên tập Kích thước
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

  • Mẫu biểu_ hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn_hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn_hướng dẫn khai thuế tndn khi chuyển nhượng bđs vãng lai ngoại tỉnh (Trường hợp nộp theo từng lần phát sinh) Chi tiết

  • Công ty WhatTax có phiếu thu tiền mặt ghi thu tiền bảo hiểm nhân thọ mang tên của nhân viên công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Chi tiết

  • Công ty WhatTax được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Chi tiết

  • Công ty WhatTax có tài sản cố định trích khấu hao theo nguyên giá? Chi tiết

  • Công ty WhatTax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp? Chi tiết

  • Công ty Whattax có phải tính thuế TNDN giá trị chênh lệch của phần vốn góp? Chi tiết

  • Công ty Whattax chi đào tạo nghề mới cho lao động nữ có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Chi tiết

  • Công ty Whattax có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872