Thông tư 82/2018/TT-BTC

Thuế giá trị gia tăng |

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm A.4 khoản 10 điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC ...

Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Thong tu 82-2018-TT-BTC ngay 30.08.2018.doc 35840
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

  • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi chuyển nhượng bất động sản Chi tiết

  • Mẫu biểu _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

  • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn_Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

  • Mẫu biểu _Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

  • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

  • Thông tư 93/2017/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872