• Miễn phí
 • Có phí

Mẫu biểu _Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp

Thuế giá trị gia tăng |

Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. ...

Miễn phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Mau bieu _Huong dan phan bo so thue GTGT.docx 44001
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi chuyển nhượng bất động sản Chi tiết

 • Mẫu biểu _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn_Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 93/2017/TT-BTC Chi tiết


Mẫu biểu khai sẵn_Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp

Thuế giá trị gia tăng |

Hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán ...

Có phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Mau bieu khai san_Huong dan phan bo thue GTGT.docx 46001
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi chuyển nhượng bất động sản Chi tiết

 • Mẫu biểu _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu _Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 93/2017/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872