• Có phí
 • Miễn phí

Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng |

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ...

Có phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 1. Khai san - Huong dan khai thue GTGT theo pp khau tru.docx 45002
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi chuyển nhượng bất động sản Chi tiết

 • Mẫu biểu _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn_Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu _Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 93/2017/TT-BTC Chi tiết


Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng |

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ...

Miễn phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 1. Chua khai - Huong dan khai thue GTGT theo pp khau tru.docx 49715
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi chuyển nhượng bất động sản Chi tiết

 • Mẫu biểu _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán. Chi tiết

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn_Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu _Hướng dẫn phân bổ số thuế gtgt phải nộp Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi tiết

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 93/2017/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872