• Có phí

Mẫu biểu khai sẵn_hướng dẫn làm hồ sơ điều chỉnh không nợ thuế và giảm số tiền phạt chậm nộp

Quản Lý Thuế |

Hướng dẫn làm hồ sơ điều chỉnh không nợ thuế và giảm số tiền phạt chậm nộp (Trường hợp nộp thuế đúng tiểu mục nhưng vẫn có thông báo tiền chậm nộp) ...

Có phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Khai san - Huong dan lam ho so dieu chinh khong no thue va giam so tien phat cham nop.docx 46510
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

  • Mẫu biểu_hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - tiếp tục hoạt động tại địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - tiếp tục hoạt động tại địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu _ hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - chuyển sang địa điểm kinh doanh mới khác quận cùng tỉnh với địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - chuyển sang địa điểm kinh doanh mới khác quận cùng tỉnh với địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu _Hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - chuyển sang địa điểm kinh doanh mới cùng quận cùng tỉnh với địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _Hướng dẫn hồ sơ khôi phục mã số thuế - chuyển sang địa điểm kinh doanh mới cùng quận cùng tỉnh với địa điểm kinh doanh cũ Chi tiết

  • Mẫu biểu - hướng dẫn đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh Chi tiết

  • Mẫu biểu - Thủ tục xứ lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn - Thủ tục xứ lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872