• Có Phí
 • Miễn phí

Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính

Lệ phí môn bài |

hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính ...

Có Phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 1.Khai san - Huong dan Khai le phi mon bai lan dau cho VPDD cung tinh voi tru so chinh (VPDD co phat sinh hoat dong kinh doanh).docx 1306570
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện không cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện không cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mẫu biểu_Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mãu biểu _Hướng dẫn khai thuế môn bài của cá nhân cho thuê tài sản Chi tiết

 • Mãu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế môn bài của cá nhân cho thuê tài sản Chi tiết

 • Thông tư 302/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Nghị định 139/2016/ND-CP Chi tiết


Mẫu biểu_Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính

Lệ phí môn bài |

Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính (Trường hợp VPĐD có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, có phát sinh doanh thu) ...

Miễn phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 1.Chua khai -Huong dan Khai le phi mon bai lan dau cho VPDD cung tinh voi tru so chinh (VPDD co phat sinh hoat dong kinh doanh ).docx 47396
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu _ Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện không cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện không cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ hướng dẫn khai nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính Chi tiết

 • Mãu biểu _Hướng dẫn khai thuế môn bài của cá nhân cho thuê tài sản Chi tiết

 • Mãu biểu khai sẵn _Hướng dẫn khai thuế môn bài của cá nhân cho thuê tài sản Chi tiết

 • Thông tư 302/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Nghị định 139/2016/ND-CP Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872